Các phương thức bán hàng

93
6-13.png
Hãy mô tả các kênh phân phối hiện có và kế hoạch sử dụng các kênh này của bạn. Rất nhiều các chủ doanh nghiệp đã không suy tính kỹ càng về phương thức bán hàng. Làm thế nào bạn đưa được sản phẩm tới người sử dụng cuối cùng – phương thức phân phối và bán hàng của bạn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch kinh doanh. Trong phần này, bạn hãy trình bày khả năng và kiến thức bạn sử dụng để đưa sản phẩm tới tận tay các khách hàng mục tiêu của bạn.
Bạn cũng phải diễn giải rõ kế hoạch tiếp cận các kênh phân phối của bạn. Bạn có bán hàng trực tiếp cho các khách hàng của mình không? Bạn có sử dụng các đại diện bán hàng, các nhà phân phối hay môi giới không? Bạn có định sử dụng một đội ngũ bán hàng trực tiếp không?
Bạn hãy tham khảo danh sách định nghĩa các loại hình bán hàng để giúp bạn xác định được phương thức bán hàng mình sẽ sử dụng. Bạn có sử dụng một loại hình “dịch vụ căn bản” như UPS (United Parcel Service – một dịch vụ chuyển phát bưu kiện nhanh và bảo đảm)? Bạn có sử dụng dịch vụ giao hàng ngay hôm sau? Hay chuyển phát qua bưu điện? Hoặc sử dụng một công ty vận tải? Hãy nhớ tính đến những khoản chi phí này trong các số liệu tài chính ở phần sau của kế hoạch.
sales_solutions_out_v02
Một vài lời khuyên
  • Không được lẫn lộn khái niệm bán hàng với khái niệm marketing. Bán hàng có nghĩa là làm thế nào để đưa sản phẩm đến tận tay khách hàng của bạn. Còn marketing liên quan đến việc làm thế nào để các khách hàng tiềm năng biết tới sản phẩm của bạn.
  • Nếu bạn đang sử dụng nhân công bán hàng thuê ngoài hoặc gián tiếp – như các đại diện bán hàng hoặc các nhà phân phối – đừng quên mô tả các công ty sẽ phân phối sản phẩm của bạn. Bạn thu được những lợi ích gì khi sử dụng các công ty này? Họ có những năng lực đặc biệt gì đáng dùng?
  • Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ cho rằng để bán được hàng thì có thể chỉ cần bỏ ra một thời gian, nỗ lực và chi phí tối thiểu. Điều này không đúng. Đôi khi một nhân viên bán hàng phải mất cả năm trời mới thông thạo được về một sản phẩm và địa phận bán hàng của mình. Thậm chí nếu bạn sử dụng các đại diện bán hàng đã rất thông thạo địa phận và thị trường của họ, vẫn phải tính đến một khỏang thời gian nhất định.
  • Đừng cho rằng mạng lưới phân phối mà bạn sử dụng lúc nào cũng bán được sản phẩm và dịch vụ của bạn trong một thời gian ngắn. Đôi lúc bạn cần phải tạo lập một cơ cấu khích lệ mạng lưới phân phối này sao cho thúc đẩy được nhanh hơn việc bán sản phẩm và dịch vụ.