svtt

283 POSTS 0 COMMENTS

Tiếp cận khách hàng doanh nghiệp dễ hay khó

Để tiếp cận khách hàng doanh nghiệp có vẻ khó hơn so với những mối quan hệ khách hàng khác. Cùng đứng trên cương...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Võ Thị Yến...

  http://https://www.slideshare.net/nhonmyluu/bo-co-thc-tp-nhn-m-v-th-yn-phi-72350074 Xem bài báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_137560683033 http://www.mediafire.com/file/17iwzgi0qoxkk70/B%C3%81O+C%C3%81O+TH%E1%BB%B0C+T%E1%BA%ACP+-+NH%C6%A0N+M%E1%BB%B8+-+V%C3%95+TH%E1%BB%8A+Y%E1%BA%BEN+PHI.docx https://www.dropbox.com/home?preview=B%C3%81O+C%C3%81O+TH%E1%BB%B0C+T%E1%BA%ACP+-+NH%C6%A0N+M%E1%BB%B8+-+V%C3%95+TH%E1%BB%8A+Y%E1%BA%BEN+PHI.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: 1. Quy trình tuyển dụng tại công ty. a. Đánh giá nhu cầu...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Đinh Thị Minh...

http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bo-co-thc-tp-cng-ty-nhn-m-inh-th-minh-tuyn Xem bài báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_121513154512 http://www.mediafire.com/file/nbj8pw24byk3e5n/B%C3%A1o+c%C3%A1o+th%E1%BB%B1c+t%E1%BA%ADp_MinhTuyen.docx https://www.dropbox.com/home?preview=B%C3%A1o+c%C3%A1o+th%E1%BB%B1c+t%E1%BA%ADp_MinhTuyen.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: TUẦN 5 →Kết quả công việc: - Tạo sự kiện Hội thảo Webmaster...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Khắc Hùng...

http:/http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bctt-nhn-m-nguyn-khc-hng-lm Xem chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_134065091417 http://www.mediafire.com/file/zxojhvs70klghnl/BCTT-NGUY%E1%BB%84N+KH%E1%BA%AEC+H%C3%99NG+L%C3%82M.docx https://www.dropbox.com/home?preview=BCTT-NGUY%E1%BB%84N+KH%E1%BA%AEC+H%C3%99NG+L%C3%82M.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: Kết quả công việc: Biên tập bài viết SEO ( máy nước nóng), tạo trang...

CÁCH SỬ DỤNG TRAFFBOOST LÀM TĂNG LƯỢT TRUY CẬP

CÁCH SỬ DỤNG TRAFFBOOST: 1. TRAFFBOOST LÀ GÌ? Traffboost là website dùng để tăng lượt truy cập thật trên toàn thế giới. Traffboost tạo ra một...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trương Thị Hồng...

http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bctt-hng-thm-71082981 Xem báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_122972229990 http://www.mediafire.com/file/c9m7xnk5bnq8m2x/BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx https://www.dropbox.com/home?preview=BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: 2.4.1  Cách dùng tool SEO Seoquake hiệu quả             Muốn biết một trang web...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Tuất Duyên...

http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/baocaothuctap-nguyen-tuatduyent246 Xem báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_121510181056 http://www.mediafire.com/file/nakvc3zvclmgmw2/Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx https://www.dropbox.com/home?preview=Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: Đăng sản phẩm của công ty lên trang http://mtpshop.vn.   Chỉnh sửa thông tin bài...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trần Nguyên An...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Trần Nguyên An - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Kỳ Thanh...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Kỳ Thanh Thảo - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Lai Kim Phương...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Lai Kim Phương - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Hoàng Dương...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Hoàng Dương - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Lê Trọng Nhân...

  Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Lê Trọng Nhân - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo hoàn chỉnh...

Báo cáo thực tập – Nguyễn Xuân Thu – HD: Huỳnh...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Xuân Thu- 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/s/ha5bkd1ro83f4hx00i07zhjj8akm2dwv http://www.mediafire.com/file/1kho80y4xqqjy68/xuanthu_baocaothuctap-nhonmy.docx https://www.dropbox.com/s/2ufe1bkrzydtf8n/xuanthu_baocaothuctap-nhonmy.docx?dl=0 TRÍCH...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trần Thị Thu...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Trần Thị Thu Thủy Tiên - 2016 from nhonmy luu Xem chi tiết tại...

Hướng dẫn tạo & sử dụng web miễn phí bằng Weebly

Weebly là một website về dịch vụ web hosting cho phép chúng ta tạo web, blog cá nhân hoàn toàn miễn phí. Weebly không những...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – SV: Hồ Văn...

TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT Xem bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh tại: https://app.box.com/s/ottg9hw5hc40qqabvu3p142q0q87qz6s http://www.mediafire.com/download/e2ibedaezec69w1/b%C3%A1ocao-nhonmy.docx https://www.dropbox.com/s/a3zmef24obqfcn1/b%C3%A1ocao-nhonmy.docx?dl=0   Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ -...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Lê Nhất...

TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT  https://app.box.com/s/rr3poyvs0wvtxrrsz55fd0rf56920w3 http://www.mediafire.com/download/xgf7z222bqbasaq/Bao_cao_thuc_tap_NhatDuy-nhonmy.docx https://www.dropbox.com/s/alk7qecs6u9cy2b/Bao%20cao%20thuc%20tap_NhatDuy-nhonmy.docx?dl=0 Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Lê Nhất Duy - 2016 from nhonmy...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Đinh Thị Anh...

TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT https://app.box.com/s/59v138ayqnuctkyiwwv6ksgtavp7nha6 http://www.mediafire.com/download/sfzpm6lx0dw36tl/thuc_tap_tot_nghiep-nhonmy.docx https://www.dropbox.com/s/epqgpdzc7fw1ehn/thuc%20tap%20tot%20nghiep-nhonmy.docx?dl=0 Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Đinh Thị Anh Thư - 2016 from...

Hướng dẫn đăng bài trên trang Google+dạng Photo

Bước 1: -Vào trang web:https://plus.google.com/ -Đăng nhập vào tài khoản gmail. Bước 2: -Trong mục Profile, để đăng bài lên trang google+ vào chức năng  Posts. - Nhập nội dung sản phẩm để đăng...

Hướng dẫn đăng bài trên trang Google+dạng Link

Bước 1: -Vào trang web:https://plus.google.com/ -Đăng nhập vào tài khoản gmail. Bước 2: -Trong mục Profile, để đăng bài lên trang google+ vào chức năng  Posts. - Nhập nội dung sản phẩm để đăng...