Affiliate Marketing : Marketing Liên Kết

108
Affiliate_Marketing__Marketing_Lien_Ket

 

Marketing liên kết (Affiliate Marketing) là một trong những các phương thức quảng cáo trực tuyến, Người bán hàng hoá dịch vụ trực tuyến (Merchant) trả tiền cho người quảng cáo (Publisher) đăng các quảng cáo của họ trên website theo hiệu quả mang lại (Ví dụ như giá trị hàng hoá bán được, số khách hàng điền vào một form đăng ký hay số nhấn chuột tới website người bán hàng, số lượt quảng cáo được xem).

Để người bán hàng hoá, dịch vụ trực tuyến và các website quảng cáo có thể gặp được nhau, rất nhiều các mạng quảng cáo trực tuyến (Affiliate Network) ra đời tạo nên thị trường giúp cho người mua, bán quảng cáo trực tuyến có thể tìm thấy nhau, đo lường được kết quả quảng cáo và làm trung gian thanh toán hoa hồng quảng cáo.

Hoạt động của hệ thống có thể được mô tả như sau :

Người bán hàng hoá dịch vụ trực tuyến (Merchant) tham gia vào hệ thống với một số tiền đặt trước nhất định, sau đó đưa ra mức giá chào cho việc mua quảng cáo dựa trên kết qủa (tỷ lệ % giá trị hàng hoá dịch vụ, hoa hồng trên mỗi click …) và đưa các banner hay text link của mình lên hệ thống cùng với các yêu cầu riêng của mình đối với các website quảng cáo.

Website quảng cáo (Publisher) tham gia hệ thống (thông thường là miễn phí với việc đáp ứng các tiêu chuẩn mà mạng quảng cáo đưa ra) lựa chọn các chào giá của các Merchant sau đó đăng ký quảng cáo cho một hay một số Merchant trên hệ thống.

Merchant sẽ nhận được thông tin đăng ký từ Publisher, kiểm tra hoạt động của website định quảng cáo sau đó nếu đồng ý sẽ chấp thuận. Publisher được cung cấp một liên kết để chèn vào website của mình qua đó các Banner hay Textlink quảng cáo sẽ được xuất hiện.

Khi khách hàng truy cập website quảng cáo click vào banner hay thực hiện các hành động mua hàng, điền thông tin, qua đường link và việc ghi cookie (một file nhỏ ghi vào máy người dùng) hệ thống sẽ ghi nhận lại được kết quả của việc quảng cáo và xác định ngay hoa hồng cho Publisher theo thời gian thực.

Hệ thống quảng cáo sẽ cung cấp cho cả Merchant và Publisher các báo cáo về kết quả quảng cáo và việc thanh toán hoa hồng được thực hiện định kỳ hoặc khi đạt đến mức nhất định thông qua các phương tiện như Paypal, chuyển khoản hoặc séc ngân hàng. Trên cơ sở hoa hồng trả cho Publisher, mạng quảng cáo sẽ thu một tỷ lệ phí nhất định cho việc làm trung gian và cung cấp cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ cho cả Merchant và Publisher.