21 Cách Để Phát Triển Danh Sách Email Hiệu Quả [Infographic]

73

Email_List_Tips

Việc mua một danh sách email để nhắm đến đối tượng mục tiêu rộng hơn không chỉ khiến bạn có nguy cơ làm hỏng danh tiếng của mình mà cũng có thể tác động tiêu cực đến tỷ lệ đánh giá email của bạn trong một thời gian dài.

Vấn đề nằm ở chỗ, thu nhập địa chỉ email cần có thời gian – và thời gian là tiền bạc. Để giúp phát triển danh sách email đúng cách, tham khảo infographic để tối ưu hóa danh sách khách hàng tiềm năng hiện tại.

Hướng dẫn tối ưu hóa danh sách khách hàng tiềm năng hiện tại

Xuân Hỏi EQVN Lược dịch

Khóa học Email Marketing

Nguồn: 21 Cách Để Phát Triển Danh Sách Email Hiệu Quả [Infographic]