Tên miền đẹp

53
Một tên miền đẹp là một tên miền hội tụ đủ hai yếu tố – hình thức và nội dung tên miền.

Hình thức bên ngoài của tên miền đẹp

Hình thức của tên miền đẹp, yếu tố cần được nhắc tới đấu tiền đó là một tên miền ngắn, có càng ít ký tự càng tốt. Một tên miền có từ 1-4 ký tự được cho là những tên miền lý tưởng để phát triển website.
Ngoài ra, một tên miền đẹp là tên miền có những từ ngữ đẹp, tên miền dễ gõ trên bàn phím, rút ngắn thời gian khi truy cập vào website, tên miền dễ đọc và có âm tiết hay có khả năng truyền thông dễ dàng trên mọi phương tiện giao tiếp.

Tên miền đẹp giúp mọi người dễ nhớ, khó quên, dễ liên tưởng để truy cập bất cứ khi nào cần và ít bị nhầm lẫn.

Tên miền đẹp là tên miền mới nhìn qua đã có ấn tượng mạnh, có khả năng tạo cảm xúc như Shop, Top, Pro…

Tên miền đẹp phải là từ đơn nghĩa, là một từ khóa giá trị với lưu lượng tìm kiếm chung trên các máy chủ tìm kiếm hàng tháng hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu lượt và có xu hướng tăng trưởng lâu dài cùng internet và thương mại điện tử.

aGoodDomainName1a

Nội dung và ý nghĩa bên trong của một tên miền đẹp

Nội dung của tên miền tức là ý nghĩa hay, hữu ích, có tính ứng dụng của tên miền đó vào thực tế thương mại điện tử.

Tên miền đẹp có thể phát triển thương hiệu mạnh trên môi trường internet, có khả năng ứng dụng cao như phát triển website, blog hoặc quảng cáo trực tuyến nó phù hợp với nhiều đối tượng, đáp ứng một nhu cầu tìm kiếm lớn của đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tên miền đẹp có khả năng tạo ra nhiều lợi nhuận cho chỉ nhân qua dự án kinh doanh thương mại điện tử được triển  khai trên tên miền đó và dĩ nhiên nó có thể chuyển nhượng một cách dễ dàng với mức giá cao. Một tên miền thật sự đẹp và ý nghĩa sẽ nâng cao giá trị và uy tín cho người sở hữu nó.