Tag: youtube

HƯỚNG DẪN THÊM NGƯỜI QUẢN LÝ CHO KÊNH YOUTUBE PHỤ

0
Lưu ý: Chỉ có thể thêm người quản lý cho kênh Youtube phụ. Không thể thêm vào kênh chính. Nếu bạn muốn biết về...

Hướng dẫn upload video lên youtube và thêm vào danh sách...

0
1. Đăng nhập vào youtube của bạn 2. Upload video lên youtube lên như bình thương 3. Thêm vào danh sách phát ...