Tag: xu huong quang cao trong game

Diện mạo của ngành quảng cáo trong trò chơi điện tử...

0
  Quảng cáo trong trò chơi điện tử vẫn còn là một vấn đề còn nhiều tranh cãi. Một số nhà quảng cáo khen ngợi loại hình này và sử dụng rất tích...

Diện mạo của ngành quảng cáo trong trò chơi điện tử...

0
  Quảng cáo trong trò chơi điện tử vẫn còn là một vấn đề còn nhiều tranh cãi. Một số nhà quảng cáo khen ngợi loại hình này và sử dụng rất tích...