Tag: thi truong B2B

Hướng dẫn người bán trên thị trường B2B-Phần I

0
Thị trường B2B có nhiều đặc điểm mà những người bán hàng trên mạng không thích. Liệu còn phương thức nào khác không? Từ...

Hướng dẫn người bán trên thị trường B2B-Phần III

0
Nếu một khách hàng muốn trả giá thấp nhất, họ có thể tìm đến thị trường B2B; nếu khách hàng này muốn thiết lập...

Hướng dẫn người bán trên thị trường B2B-Phần cuối

0
Mạng Internet đã cho phép người mua tiếp xúc được với nhiều nhà cung cấp mà trước kia họ không biết tới và tăng...