Tag: tao widget

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Hướng Dẫn Tạo Widget

0
1.Khu vực quản lý Widget Mặc định thì theme nào cũng hiển thị một số widget cho bạn rồi. Nếu mong muốn thêm, sửa, xóa bất kỳ widget...