Tag: tao gallery

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Hướng Dẫn Tạo Gallery

0
Gallery là một cách để hiển thị nhiều hình ảnh (album ảnh) trên một trang web (Page, Post). Mình sẽ ví dụ cho bạn tạo...

Hướng Dẫn nhập Gallery cho Theme BusinessCard

0
Nhập nội dung Trang Sản Phẩm Mở trang "Sản Phẩm", Thêm phần nội dung theo thứ tự như hình bên dưới. Kết Quả hiển thị trên trang web. Quay lại Trang  bạn vừa nhập và thực hiện những bước như sau: Bước 1 Bước 2 Bước 3 Sau đó, Quay ra trang web > "F5" Xem Lại kết quả Bạn Quay Trở lại trang , thực hiện lại bước 1, bước 2, bước 3 giống như 3 hình trên.  Tại Bước 2, Bạn chọn  thay cho . Kết quả hoàn thành như sau: