Tag: quang cao qua email

Cấm quảng cáo cưỡng bức qua e-mail

0
Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong dự luật CNTT vừa trình Ủy ban thường vụ quốc hội hôm qua...