Tag: quang cao banner

Quảng cáo bằng banner ! Vậy banner là gì

0
  "Banner : Biểu ngữ , lá cờ , khẩu hiệu chính trị ...( Từ điển Anh-Việt)." Hiểu theo nghĩa nôm na nó là tấm bảng...

Quảng cáo Banner: đường dẫn tới Doanh nghiệp

0
    Hình thức quảng cáo Banner được xem là công cụ đầu tiên của Digital Marketing xuất hiện ở Việt Nam. Banner là hình thức...