Tag: quản trị wordpress 3.9.x multisite

[wp-Multisite] Hướng dẫn cài đặt, sử dụng WordPress Multisite

0
WordPress Multisite được hiểu như là một hệ thống tạo một mạng blog nội bộ trên một blog WordPress có sẵn, tức là bạn có thể...