Tag: plugin wordpress

HD WordPress Video – Phần 14 : Plugins

0
- Trong video này, chúng ta sẽ có một cái nhìn như thế nào để sử dụng các plugin trong WordPress, mà sẽ giúp...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 13: Hướng...

0
Thế là chúng ta đã đi gần xong những tính năng quan trọng trong WordPress rồi đó, ở bài trước bạn chắc hẳn đã...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 12: Hướng...

0
Cuối cùng chúng ta đã cùng đi đến được phần thú vị nhất và được trông chờ nhiều nhất khi sử dụng WordPress. Cái...