Tag: plugin jetpack

Cách tạo contact form trong plugin Jetpack [plugin wordpress]

0
Sau khi đã đăng kí tài khoản thành công trên wordpress.com Sau khi nhấp vào số 9 sẽ có giao diện như sau: Kết quả Sau khi...