Tag: nghi dinh 90 cua chinh phu

Nghị định 90/2008/NĐ – CP Về Chống thư rác (Chương 3-4-5)

0
Chương III TRAO ĐỔI THƯ ĐIỆN TỬ, TIN NHẮN Mục 1: TRAO ĐỔI THƯ ĐIỆN TỬ Điều 17. Tổ chức, cá nhân gửi thư điện tử và...