Tag: nghi dinh 52

Nghị Định 52/2013/NĐ-CP Về Thương Mại Điện tử

0
NGHỊ ĐỊNH Về Thương mại điện tử Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày...