Tag: kich thuoc tieu chuan cua banner

Banner kích thước tiêu chuẩn để tham khảo

0
  Leaderboard (728 x 90 pixel): Full Banner (468 x 60 pixel): Half Banner (234 x 60 pixel): Rectangle (180 x 150 pixel): Square Button (125 x 125 pixel): Micro...