Tag: kich thuoc logo

Kích thước banner/ logo quảng cáo

0
    BANNER GIỮA 468 x 60   LOGO TRÁI 200 x 400  LOGO TRÁI 200 x 200  LOGO TRÁI 200 x 100  LOGO PHẢI 150 x 300  LOGO PHẢI 150 x...