Tag: huong dan khach hang nhon my

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Hướng Dẫn Tạo Gallery

0
Gallery là một cách để hiển thị nhiều hình ảnh (album ảnh) trên một trang web (Page, Post). Mình sẽ ví dụ cho bạn tạo...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Hướng Dẫn Tạo Widget

0
1.Khu vực quản lý Widget Mặc định thì theme nào cũng hiển thị một số widget cho bạn rồi. Nếu mong muốn thêm, sửa, xóa bất kỳ widget...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 14: Hướng...

0
Trong mỗi lần cài theme cho bất cứ theme nào trong WordPress, chúng ta đều phải sử dụng qua một tính năng khá hay...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 11: Thiết...

0
WordPress nguyên thủy là một mã nguồn blog mở nên trong đó cũng bao gồm một tính năng bình luận và quản lý bình...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 11: Thiết...

0
WordPress nguyên thủy là một mã nguồn blog mở nên trong đó cũng bao gồm một tính năng bình luận và quản lý bình...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 10: Hướng...

0
Nếu bạn đã từng biết tính năng Posts trong WordPress để dành viết bài thì chắc chắn sẽ tự hỏi rằng “Vậy cái Pages...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 9: Hướng dẫn...

0
Như ở phần 7 mình đã nói, Posts là một phần rất quan trọng trong WordPress mà bạn sẽ có thể cần thao tác...

HD sử dụng wordpress Cơ Bản – Phần 8: Làm...

0
Trong những phần trước chúng ta đã tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến có thể cài được một trang WordPress trên...