Tag: chen danh sach hinh anh

Hướng Dẫn nhập Gallery cho Theme BusinessCard

0
Nhập nội dung Trang Sản Phẩm Mở trang "Sản Phẩm", Thêm phần nội dung theo thứ tự như hình bên dưới. Kết Quả hiển thị trên trang web. Quay lại Trang  bạn vừa nhập và thực hiện những bước như sau: Bước 1 Bước 2 Bước 3 Sau đó, Quay ra trang web > "F5" Xem Lại kết quả Bạn Quay Trở lại trang , thực hiện lại bước 1, bước 2, bước 3 giống như 3 hình trên.  Tại Bước 2, Bạn chọn  thay cho . Kết quả hoàn thành như sau: