Plugin hiển thị bài viết cùng chuyên mục “Related Posts by Category”

1378

related-posts-by-category-wordpress-tutorialNhằm giúp cho người đọc dễ dàng tham khảo các bài viết, chúng ta thường đưa vào dưới mỗi bài viết các bài viết có cùng chuyên mục (category). Để thực hiện việc này dễ dàng bạn nên sử dụng plugin. Ở đây tôi giới thiệu đến các bạn plugin Related Posts by Category

Sau khi download plugin về, tiến hành giải nén, upload lên thư mục /wp-content/plugins/

Đăng nhập panel quản trị -> active plugin

Sử dụng editor ( Appearance -> Editor ) trong panel quản trị , tiến hành sửa file single.php (có thể là single posts.php

Copy đoạn code sau và paste vào nơi bạn muốn hiển thị.

<ul> <?php do_action(   
'related_posts_by_category',
 array( 
'orderby' => 'RAND',
 'order' => 'DESC', 
'limit' => 5, 
'echo' => true,
 'before' => '<li>', 
'inside' => '&raquo; ', 
  'outside' => '', 
 'after' => '</li>', 
'rel' => 'nofollow', 
  'type' => 'post', 
 'image' => 'thumbnail',  
 'message' => 'No matches'
 )  
 ) ?>  
</ul>  
Chú ý: dòng 'limit' =>5, là số bài viết hiển thị dòng
 'image' => 'thumbnail', là hiển thị ảnh thumbnail, 
// mình thấy hiển thị cái này rất xấu nên có thể bó dòng này đi!