Meta description và Meta keywords trong Seo Ultimate

113

Trang chủ của trang web có 2 dạng:

1 là trang chủ bằng page: ta thiết kế trên page, chính vì thế việc viết  Meta description và  Meta keywords trong Seoquake dễ dàng hơn, tham khảo link:  http://m.nhonmy.com/seo-utimate-plugin-wordpress.nmc

2 là trang chủ hiện thị theo cấu hình có sẵn của themes thì ta làm như sau:

active

tukhoa

save

Còn phần mô tả từ khóa bạn chỉ cần sửa ở phần setting như sau

motatukhoa
KẾT QUẢ:

tk

Cách cài đặt và sử dụng seoquake để kiểm tra