Hướng dẫn kiểm tra từ khóa

Hướng dẫn xóa cache

Trình duyệt Cốc Cốc

Trình duyết Chrome (cho điện thoại, laptop)

Trình duyệt Firefox

Sau đó bạn có thể truy cập vào đường dẫn này để test từ khóa quảng cáo google

https://adwords.google.com/anon/AdPreview