Hướng dẫn đổi thông tin hotmail

419

Vào tên miền Domains: (vd: http://mail.phumyancorp.com/) và thực hiện các bước sau để tiến hành thay đổi thông tin tài khoản hotmail của chính bạn.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản

doi-mk-phumyan

Bước 2: Vào phần cài đặt mail

doi-mk-phumyan1

Bước 3: Tiến hành thay đổi thông tin tài khoản mail

doi-mk-phumyan2

doi-mk-phumyan3

doi-mk-phumyan4-1

doi-mk-phumyan4-2

Lưu ý: nhập mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ. Sau khi thay đổi thành công, bạn nên thoát ra và đăng nhập lại.

Chúc bạn thành công!.