Google ngừng hỗ trợ gửi URL công khai cho chỉ mục tìm kiếm của mình

106

Bạn thường xuyên submit URL trang hay bài viết trên Web của chính mình bằng công cụ lập chỉ mục công khai của Google? Bạn thấy công cụ này đang được chuyển đến trang quản trị Webmasters của chính trang web hay yêu cầu tạo sơ đồ trang Web cho nó? Bạn tự hỏi liệu công cụ lập chỉ mục công khai này đã bị "khai tử" chưa?

Google đã công bố vào sáng thứ tư rằng: họ đang giết chết phương pháp lập chỉ mục công khai bằng việc gửi URL đến chỉ mục tìm kiếm. Trang “addurl”, vẫn được liệt kê trong tài liệu trợ giúp này, và hiện nó đang được chuyển hướng đến trang đăng nhập Google Search Console.

Google Webmasters nói, "Chúng tôi đã phải bỏ tính năng gửi công khai." Bởi nó liên quan đến vấn đề Spam hoặc lạm dụng trong việc lập chỉ mục. Tuy nhiên, Google nói rằng:" họ vẫn tiếp tục hoan nghênh các bài gửi của bạn bằng cách sử dụng công cụ thông thường trong Search Console và thông qua sơ đồ trang web trực tiếp”.

Lần cuối cùng Google cập nhật công cụ gửi nội dung đã trở lại vào năm 2012, khi công cụ này chuyển nó đến URL công cụ quản trị trang web của Google cổ điển.

Google cho biết quản trị viên web chỉ nên gửi nội dung thông qua công cụ Tìm nạp như Google của Search Console hoặc thông qua sơ đồ trang web.

Đây là ảnh chụp màn hình của công cụ hoạt động khi bạn đăng nhập:

google-submit-url-public-tool.{}

Đây là khi bạn thử phương pháp tìm kiếm trên web nếu bạn đã đăng nhập:

google-submit-url-public-tool-search.{}

Một vài giờ sau khi xuất bản câu chuyện này, biểu mẫu URL công khai đã được gỡ xuống. Đây là những gì nó trông giống như bây giờ:

submiturl-dead.{}

Vậy muốn bài viết trên trang Web của bạn được index nhanh thì nên làm gì???

1. Tạo sơ đồ trang Web cho nó.

2. Tìm nạp trong trang quản trị Web.

3. Tạo traffic tự nhiên từ các trang mạng xã hội…


Bài viết được dịch và đăng tải duy nhất lên SEOMxh

NGUỒN: https://searchengineland.com/google…ic-url-submissions-to-its-search-index-302571​

Google to stop supporting public URL submissions to its search index – Search Engine Land

Google’s public form to submit new URLs to Google is going away
searchengineland.com