Google adwords, quảng cáo google adwords, tư vấn quảng cáo trên google

30

Tất cả các website thiết kế bởi Công ty Khánh Minh đều là web động, lập trình bằng
ngôn ngữ ASP.NET, sử dụng
hệ cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2005
trở lên, dùng CSS kết
hợp thẻ DIV để định
dạng layout. Giao diện được thiết kế bằng Photoshop, Flash kết hợp Javascript, Jquery, Ajax, tuân thủ tiêu chuẩn của
W3C, chạy tốt trên tất cả các trình duyệt thông dụng, thân thiện với máy tìm kiếm
(SEO).