Định giá Tên miền và Website

112
Khi mua và bán tên miền có  rất nhiều  cách chào giá khác nhau mà bạn cũng chưa biết được giá trị thật sự của nó. Các doanh nghiệp hay cá nhân khi mua tên miền cũng rất lúng túng không biết làm cách nào để xác định định.
sau đây chúng tôi chia sẻ tới bạn một số phương pháp định giá tên miền ứng với trị giá của tên miền hay website.

Gia-Tri-Ten-Mien-300x222

Định giá tên miền và website là việc rất quan trọng

Đánh giá trị giá tên miền (Không bao gồm code+data).
Đối với tên miền vừa hết hạn hay đang duy trì ở dạng Park hoặc nội dung đơn giản:

Page rank
Tr giá (USD)
Search volume
Tr giá
5
300
Trên 10.000
300
4
200
Trên 5000
150
3
100
Trên 1000
50
2
50
Trên 500
30
1
25
Trên 300
10
Miss Typo
Tr giá
Tên min thương hiu/ t khóa
Tr giá
Trên 1000
300
Mức 1: Tên miền thương hiệu
100 – 2000 USD tùy theo thương hiệu
Trên 500
200
Mức 2 : Key domain có adword bid
50 USD – 200 USD tùy theo lĩnh vực
Trên 300
100
Mức 3 : Đẹp và đã có .vn tương đương
30 USD
Trên 100
25
Mức 4 : Đã có .vn tương đương
10 USD
Domain Age
Tr giá
Site archive
Tr giá
Trên 5 năm
50 USD
Liên tục trên 2 năm
100 USD
Trên 3 năm
30 USD
Liên tục trên 1 năm
50 USD
Trên 2 năm
10 USD
Trên 2 năm nhưng không liên tục
20 USD

Đối với các tên miền đã hoạt động liên tục thì tính thêm các chỉ số sau:

Alexa Rank
Tr giá
Keywords Top on Search (Ch tính 1)
Tr giá
Dưới 10.000 TG
Phụ thuộc vào ngành nghề
Có key đứng top 3 từnhững key adword bidhoc
các trường hp dưới đây:
Adwords budget các key hàng tháng x 12
Dưới 100.000 TG
1000 USD – 10K
Có key đứng top 3  từsearch value trên 100K
Số key x 1000 USD
Dưới  500.000 TG
200 USD – 1000 USD
Có key đứng top 3  từsearch value trên 50K
Số key x 500 USD
Dưới 1 Tr
100 USD – 500 USD
Có key đứng top 3  từsearch value trên 10K
Số key x 50 USD
Dưới 5 tr
20 USD –
200 USD
Dưới 10 triệu
10 – 100 USD