Cách tùy chỉnh form đăng ký thành viên trong wordpress

110
Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen

Trong wordpress thì form đăng ký thành viên mặc định chỉ cho phép nhập 1 vài thông tin, sau đây mình xin giới thiệu vài cách để các bạn có thể Cách tùy chỉnh form đăng ký trong wordpress

Các bạn có thể tham khảo bài viết ở các link sau, để Cách tùy chỉnh form đăng ký trong wordpress:

1. Create custom wordpress registration page

http://www.tutorialstag.com/create-custom-wordpress-registration-page.html

2. How To Create A Registration Form (and other forms) In WordPress Using cformsII

How To Create A Registration Form (and other forms) In WordPress Using cformsII

3. sử dụng plugin wordpress Simplr User Registration Form

http://wordpress.org/extend/plugins/simplr-registration-form/
Cách tùy chỉnh form đăng ký thành viên trong wordpress, 7.8 out of 10 based on 5 ratings