Bán Hàng Online, CPC- CPAC – CPL- CPO – CPS : Chuỗi số Sinh Tử !

78

Trong khi Bán hàng trực tuyến, các Chủ sites nhất thiết phải tính được Chuỗi CPC- CPAC – CPL-CPO-CPS cho từng Adnetwork để chắc chắn tối ưu hóa được mọi chiến dịch Ads hiệu quả nhất !

 Trước tiên là các khái niệm cơ bản trong Sale String

 TRAFFICS : 100% Người vào website bao gồm tất cả các loại Traffics

 ACTION TRAFFICS : 100% Khách hàng vào Landing Page thông qua các Từ khóa Action hay các Mẫu ads (Không tính các từ khóa Info). Website bán hàng không hiệu quả là do Action Traffic thấp

 LEADS : Data khách hàng (Email, đt, tên) có nhu cầu thưc sự (1-15% traffics) – cơ hội kinh doanh , Những ai đặt hàng thành công

 OPPORTUNITies : Khách hàng tiềm năng lớn (Telesales/ Automation ) Là những khách hàng cam kết ký HĐ hay nhận hàng.

 SALES : Hợp đồng được ký và thu tiền – Khách hàng thực sự

 Như vậy

 CPC là gì? : Cost Per Click : Giá click vào web

CPAC : Cost Per Action Click : Giá trả cho click vào từ khóa action

CPL : Cost Per Lead : Giá Data mục tiêu

CPO : Cost Per Opp : Giá tính được cho khách hàng tiềm năng tiệm cận

CPS : Cost Per Sale : Khách hàng thực thụ

Trích từ Khóa 100 Tips Bán Hàng Online của Chuyên Gia hàng tháng tại Hanoi/ HCM

http://www.onlinesales.edu.vn

VINALINK.ACADEMY