Nghị Định 52.2013.NĐ-CP Về Thương Mại Điện Tử

2
Chương IV QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Mục 1 QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG Điều 52. Điều kiện thiết lập website...

2
NGHỊ ĐỊNH Về Thương mại điện tử Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày...