Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 7)

    Quản lý các yêu cầu giới thiệu Bổ sung thêm việc yêu cầu những lời giới thiệu của chính bạn đến người khác, bạn cũng...

Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 6)

    Yêu cầu giới thiệu Việc yêu cầu một lời giới thiệu là cách làm hợp lý để kết nối với ai đó không kết nối...

Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 5)

    Gửi InMail Như đã được giới thiệu ở trên, InMail cho phép bạn liên lạc với các thành viên không nằm trong mạng của bạn....

Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 4)

    Gửi tin nhắn Để gửi một tin nhắn đế một kết nối mức 1 hoặc thành viên nhóm, bạn hãy thực hiện theo các bước...

Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 3)

    Quản lý Inbox Inbox là một tiêu điểm cho tất cả sự truyền thông trực tiếp của bạn trên LinkedIn. 5 mục Inbox gần đây...

Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 2)

    Giới thiệu về các tùy chọn liên lạc Trước khi bắt đầu truyền thông với một thành viên LinkedIn khác, bạn cần hiểu các tùy...

Truyền thông với các thành viên LinkedIn (phần 1)

  Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kiến thức cơ bản về mạng xã hội LinkedIn và một...

Quảng cáo LinkedIn có thể nhắm đến mục tiêu nào?

    Ưu điểm của quảng cáo Linkedin.com Chuyên nghiệp Đạt được một cộng đồng ngày càng tăng nhanh hơn 49.000.000 chuyên gia ( hộ gia đình có thu nhập...

LinkedIn 1 tỷ Đô – đơn giản mà hiệu quả

    LinkedIn vừa cho biết sẽ tăng vốn lên $53 triệu, chủ yếu từ tổ chức Bain Capital Ventures và 3 nhà đầu tư hiện...

Facebook và LinkedIn sẵn sàng quảng cáo trên di động

Menlo Park, California, Facebook sẽ giới thiệu các quảng cáo trên các thiết bị di động bắt đầu từ tháng ba, LinkedIn đang chuẩn...