icms – Hướng dẫn chỉnh file robot.txt

robottxt2
Tệp “robots.txt” cho các công cụ tìm kiếm biết liệu chúng có thể truy cập và nhờ vậy, thu thập dữ liệu các phần...

icms.vn – Cài Đặt Sitemap, Rss, Feed Cho web Opencart

Web của bạn được xây dựng trên nền tảng open Cart và bạn muốn có chức năng Sitemap, Rss, Feed, như những trang web...

icms – Cài Đặt phần Danh Mục bên menu dọc –...

Để thực hiện cài đặt phần Danh Mục hiển thị bên menu dọc của web, Bạn thực hiện các bước sau: hình 1 hình 2 Kết quả Chúc...

icms – Thêm Nhóm sản phẩm / Sản phẩm trong OpenCart

Để thực hiện các thao tác thêm nhóm sản phẩm/ sản phẩm, bạn cần phải đăng nhập vào phần quản lý. Sau khi đăng nhập,...

icms – Thêm thông tin nhà sản xuất trên trang chủ...

Để thực hiện thêm thông tin nhà sản xuất ...bằng hình ảnh phí dưới trang web (có thể là logo, hình ảnh đại diện,...

icms-Chọn sản phẩm liên quan cho web OpenCart

Để chọn sản phẩm cùng loại (liên quan) cho một sản phẩm (hình minh họa - hình 1), bạn thực hiện các thao tác...

icms – Thiết lập hiển thị số lượng sản phẩm trên...

Sau đây là những bước giúp bạn thực hiện thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị  khi mở một nhóm Sản Phẩm trên...

icms – SEO URL nhóm sản phẩm, sản phẩm trong open...

Bạn đăng nhập với tài khoản được cấp. Sau đó thực hiện các bước như hình dưới để "Thiết lập SEO URL cho nhóm...

icms – Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu trong OpenCart

Để thực hiện việc thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn đã được cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu, Bạn hãy...

icms – Thông tin, hỗ trợ, giới thiệu bên menu dọc,...

Cài Đặt Menu Dọc: Hình ảnh hiển thị phần bên menu bên trái. Sau đây là phần cài đặt CR2 để thêm nhiều phần...