icms – Hướng dẫn chỉnh file robot.txt

robottxt2
Tệp “robots.txt” cho các công cụ tìm kiếm biết liệu chúng có thể truy cập và nhờ vậy, thu thập dữ liệu các phần...

icms.vn – Cài Đặt Sitemap, Rss, Feed Cho web Opencart

Web của bạn được xây dựng trên nền tảng open Cart và bạn muốn có chức năng Sitemap, Rss, Feed, như những trang web...

Analytics Thống kê, phân tích, báo cáo Web Giá = 150,000đ

GoogleAnalytics Thống kê, phân tích, báo cáo Web = 150,000đ Google analytics là công cụ dàng riêng cho hệ thống phân tích từ khóa &...

WordPress – Blog nhật ký thông dụng nhất hiện nay Giá...

Đây là một 1 scripts php miễn phí thông dụng nhất đựơc sử dụng để thiết lập blog. Wordpress có điểm mạnh là gọn...

vBulletin Diễn đàn cộng đồng trên internet Giá = 700,000đ

vBulletin Board - viết tắt là vB - là một giải pháp dùng để xây dựng cộng đồng trên internet (forum).Ưu điểm của nó...

MyBB – Diễn đàn đơn giản như chuyên nghiệp Giá =...

Why MyBB? Okay, so you're not sure why you should choose MyBB? Here's a short but complete list of reasons on why you should use...

osCommerce – Siêu thị trực tuyến Giá = 1,080,000đ

osCommerce - Hội đủ tất cả các tính năng của một  siêu thị trưc tuyến Numberten giới thiệu osCommerce Bảo gồm tất cả những thứ chính...

PmWiki là tạo lập, bảo trì, tương tác trên Web. Giá...

Tùy chọn : các tham số được định nghĩa trong tập tin cấu hình Phụ thêm : các tập tin cần tải một cách riêng Thử...

pligg.com CMS xuất bản Xã hội Giá = 2,500,000đ

Pligg là một mã nguồn mở CMS (Content Management System) mà bạn có thể tải về và sử dụng miễn phí. Pligg CMS cung...

Roundcube, Webmail tốt nhất hiện nay Giá = 100,000đ

Dự án này là mã nguồn mở cho giải pháp webmail miễn phí và thân thiện với một giao diện người dùng giống như...