Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Khắc Hùng...

http:/http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bctt-nhn-m-nguyn-khc-hng-lm Xem chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_134065091417 http://www.mediafire.com/file/zxojhvs70klghnl/BCTT-NGUY%E1%BB%84N+KH%E1%BA%AEC+H%C3%99NG+L%C3%82M.docx https://www.dropbox.com/home?preview=BCTT-NGUY%E1%BB%84N+KH%E1%BA%AEC+H%C3%99NG+L%C3%82M.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: Kết quả công việc: Biên tập bài viết SEO ( máy nước nóng), tạo trang...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trương Thị Hồng...

http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/bctt-hng-thm-71082981 Xem báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_122972229990 http://www.mediafire.com/file/c9m7xnk5bnq8m2x/BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx https://www.dropbox.com/home?preview=BCTT-H%E1%BB%93ng+Th%E1%BA%AFm.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: 2.4.1  Cách dùng tool SEO Seoquake hiệu quả             Muốn biết một trang web...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Tuất Duyên...

http://http://www.slideshare.net/nhonmyluu/baocaothuctap-nguyen-tuatduyent246 Xem báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/files/0/f/0/1/f_121510181056 http://www.mediafire.com/file/nakvc3zvclmgmw2/Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx https://www.dropbox.com/home?preview=Baocaothuctap_NguyenTuatDuyen_T246.docx TRÍCH NỘI DUNG BÁO CÁO NỔI BẬT: Đăng sản phẩm của công ty lên trang http://mtpshop.vn.   Chỉnh sửa thông tin bài...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trần Nguyên An...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Trần Nguyên An - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Kỳ Thanh...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Kỳ Thanh Thảo - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Lai Kim Phương...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Lai Kim Phương - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Nguyễn Hoàng Dương...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Hoàng Dương - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Lê Trọng Nhân...

  Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Lê Trọng Nhân - 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo hoàn chỉnh...

Báo cáo thực tập – Nguyễn Xuân Thu – HD: Huỳnh...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Nguyễn Xuân Thu- 2016 from nhonmy luu Xem bài báo cáo chi tiết tại: https://app.box.com/s/ha5bkd1ro83f4hx00i07zhjj8akm2dwv http://www.mediafire.com/file/1kho80y4xqqjy68/xuanthu_baocaothuctap-nhonmy.docx https://www.dropbox.com/s/2ufe1bkrzydtf8n/xuanthu_baocaothuctap-nhonmy.docx?dl=0 TRÍCH...

Báo cáo thực tập – Nhơn Mỹ – Trần Thị Thu...

Báo cáo thực tập - Nhơn Mỹ - Trần Thị Thu Thủy Tiên - 2016 from nhonmy luu Xem chi tiết tại...