Tôi Muốn Nhắm Đúng Đối Tượng Mua Hàng?

86

Bằng cách quảng cáo sản phẩm theo từ khóa thì Bạn sẽ có danh sách đối tượng người đang quan tâm sản phẩm của bạn. làm sao….?!