Hướng dẫn đăng bài trên trang Google+dạng Link

104
Bước 1:
-Vào trang web:https://plus.google.com/
-Đăng nhập vào tài khoản gmail.
capture_resize
capture1_resize
Bước 2:
-Trong mục Profile, để đăng bài lên trang google+ vào chức năng  Posts.
– Nhập nội dung sản phẩm để đăng bài dưới dạng Link.
capture3_resize
Bước 3:
-Click vào biểu tượng Link.
capture4
Bước 4:
-Nhập hoặc Add đường link trong mục Attach.
1
Bước 5: 
-Chọn chế độ hiển thị hay chế độ người xem.
capture5-copy_resize
Bước 6:
Bấm Share, để đăng bài viết của bạn lên trang Google+.
capture5-copy-copy_resize
BÀI ĐĂNG HOÀN CHỈNH
5
Tham khảo tại đây

https://www.youtube.com/watch?v=LsO2JAGZXmQ

Ms.Duyen>SV2013>Truong DH Mo TPHCM