Cách tạo chiến dịch tiếp thị lại động

161Tìm hiểu cách tạo chiến dịch tiếp thị lại động trong tài khoản AdWords của bạn, với ví dụ về một hãng hàng không.

Tiếp thị lại động hiển thị cho những người trước đó đã truy cập vào trang web của bạn quảng cáo phù hợp với họ dựa vào sản phẩm hoặc dịch vụ họ đã xem trên trang web của bạn.

Trong video này, chúng tôi sẽ trình bày về cách một hãng hàng không có thể tạo một chiến dịch và bắt đầu với nguồn cấp dữ liệu, thẻ và danh sách tiếp thị lại cần cho tiếp thị lại động.

Từ tài khoản AdWords đã đăng nhập của bạn, hãy tạo một chiến dịch “Chỉ mạng hiển thị”. Chọn “Tiếp thị lại”. Sau đó nhập tên chiến dịch, chiến lược giá thầu và ngân sách. Chọn “Sử dụng quảng cáo động”. Chọn loại hình doanh nghiệp.

Đây là một bước quan trọng. Loại hình doanh nghiệp của bạn sẽ xác định loại nguồn cấp dữ liệu, thông số tùy chỉnh và bố cục quảng cáo bạn sẽ sử dụng từ đây trở đi.

Nếu loại hình doanh nghiệp của bạn không được liệt kê, hãy chọn “Khác – tùy chọn tùy chỉnh”.

Xin lưu ý rằng doanh nghiệp bán lẻ phải sử dụng tài khoản Google Merchant Center để tải lên nguồn cấp dữ liệu.

Tiếp theo, hãy nhấp vào “Thiết lập tiếp thị lại” để được hướng dẫn qua một quá trình 3 bươc.
Bước 1. Bắt đầu suy nghĩ về việc tạo nguồn cấp dữ liệu của tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
Bước 2. Thêm thẻ tiếp thị lại vào trang web của bạn

Bước 3. Xem lại các danh sách tiếp thị lại mặc định của bạn. Đây là những gì một hãng hàng không sẽ thấy.

Các danh sách này có thể giúp bạn nhắm mục tiêu khách truy cập, các khách truy cập này có thể ở các giai đoạn khác nhau, có thể là giai đoạn nghiên cứu một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc giai đoạn sẵn sàng mua hoặc cam kết.

Sau khi bạn đã đi qua từng bước, nguồn cấp dữ liệu mới được tạo của bạn sẽ được chọn.
Nhập tên nhóm quảng cáo, sau đó nhấp vào “Lưu và tiếp tục”.
Bạn vừa tạo một chiến dịch tiếp thị lại động!

Tiếp theo bạn sẽ chọn bố cục quảng cáo động và hoàn thành việc thiết lập nguồn cấp dữ liệu và thẻ của mình.

Xin nhớ rằng các quảng cáo trong chiến dịch của bạn sẽ không chạy cho đến khi thẻ và nguồn cấp dữ liệu của bạn được thiết lập.

Bạn cũng sẽ xem cách bắt đầu với nguồn cấp dữ liệu, thẻ và danh sách tiếp thị lại cần cho tiếp thị lại động.https://support.google.com/adwords/answer/3210317