Cách sử dụng quảng cáo Mạng hiển thị để thúc đẩy cài đặt ứng dụng

72#AdWordstips Tạo chiến dịch “Cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động” trên Mạng hiển thị của Google để hiển thị quảng cáo cho ứng dụng của bạn trong ứng dụng khác.
Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách: – Tạo quảng cáo có nút cài đặt để tải xuống ứng dụng của bạn;
– Hiển thị quảng cáo của bạn trong các ứng dụng khác trên Mạng hiển thị;
– Và đảm bảo quảng cáo của bạn xuất hiện cho những người có thể tải xuống ứng dụng của bạn
Hôm nay, chúng tôi sẽ tạo chiến dịch Mạng hiển thị, vì thế, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trong ứng dụng dành cho thiết bị di động khác. Chọn loại chiến dịch phụ “Cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di dộng” và nhập tên ứng dụng của bạn.
Chọn ứng dụng bạn muốn quảng bá.
Sau đó, nhập tên hoặc ID ứng dụng của ứng dụng trong thanh tìm kiếm và chọn ứng dụng từ tùy chọn bên dưới.
Qảng cáo của bạn sẽ tự động xuất hiện trên tất cả các thiết bị mà ứng dụng của bạn có thể được tải xuống. Nếu ứng dụng của bạn có cả phiên bản điện thoại thông minh và máy tính bảng, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn trên cả hai loại thiết bị.
Bạn có thể chọn để chỉ hiển thị quảng cáo trên điện thoại thông minh bằng cách chọn hộp bên cạnh “Loại trừ máy tính bản” khi bạn tạo quảng cáo của mình.
Chọn “Tập trung vào cài đặt” để AdWords có thể tự động điều chỉnh giá thầu của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ hiển thị quảng cáo của mình cho những người có khả năng cài đặt ứng dụng của bạn nhất.
Đối với ứng dụng Android, chúng tôi sẽ tự động tính lượt cài đặt ứng dụng của bạn là chuyển đổi — bạn sẽ thấy chúng trong cột chuyển đổi của bảng báo cáo.
Tiếp theo, đặt tên cho Nhóm quảng cáo của bạn và chọn chiến lược đặt giá thầu.

Vì chúng tôi đã chọn đặt giá thầu “Tập trung vào cài đặt”, chúng tôi sẽ nhập Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu. Đối với ứng dụng iOS, bạn sẽ cần thiết lập theo dõi chuyển đổi để sử dụng CPA mục tiêu.

Giá trị này sẽ khớp với giá trị giá mỗi cài đặt (CPI) của ứng dụng. Vì vậy giá thầu của bạn sẽ tự động được điều chỉnh để giúp thúc đẩy nhiều lượt tải xuống nhất ở mức giá đó.

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt giá này là $5, chúng tôi sẽ hướng đến chi tiêu khoảng $5 cho mỗi người tải xuống ứng dụng của chúng tôi.
Tiếp theo, chọn cách nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn. Nhắm mục tiêu mặc định là “Hiển thị quảng cáo cho tất cả người dùng ứng dụng tiềm năng”. Điều này cho phép AdWords tìm khách hàng cho bạn bằng cách sử dụng giá thầu CPA mục tiêu bạn đã đặt. Quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện hiển thị trên mọi ứng dụng và thiết bị — nhưng chỉ cho những người có khả năng cài đặt ứng dụng của bạn.

Lưu ý rằng loại chiến dịch này không sử dụng nhắm mục tiêu từ khóa.
Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên sở thích của mọi người chẳng hạn như người có “Thiết bị di động mới”. Chủ sở hữu của chúng có nhiều khả năng quan tâm đến việc tải xuống một hoặc hai ứng dụng mới!
Bạn thậm chí cũng có thể hiển thị quảng cáo cho mọi người dựa trên danh mục ứng dụng họ đã tải xuống trước đó, như ứng dụng tương tự hoặc miễn phí.

Trên đầu những danh mục này, bạn có thể chọn chỉ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người mua ứng dụng hoặc thực hiện mua trong ứng dụng.
Đã đến lúc tạo quảng cáo của bạn! Khi bạn đã nhập ứng dụng của mình, chúng tôi có thể thực hiện hầu hết quy trình tạo quảng cáo cho bạn. Bạn có thể sử dụng quảng cáo kiểu văn bản và quảng cáo có hình ảnh tùy chỉnh và quảng cáo sử dụng video bạn đã tải lên.