Các themes Nhơn Mỹ dùng phổ biến và plugin cài đặt

118

Sử dụng plugin

Hướng dẫn sử dụng web tin tức

Post – hướng dẫn đăng bài
Thêm bản đồ vào trang web, liên hệ
Chỉnh sửa password user

Hướng dẫn sử dụng web bán hàng
Woocommerce – Thêm danh mục (category product)
Woocommerce – Thêm sản phẩm trong product
Woocommerce – Thêm thuộc tính màu sắc, kích thước sản phẩm
Woocommerce – Sử dụng loại hình giao nhận (Shipping Class)
Woocommerce – Thêm nhiều giá sản phẩm (Shipping Class)
Shortcode woocomerce

Phần mềm thường sử dụng

Hướng dẫn cách Resize hình đồng loạt bằng ACDSee 17

Hướng dẫn rename ảnh đồng loạt bằng ACDSee 17

Hướng dẫn xóa cache trình duyệt

Hướng dẫn thêm/sửa/xóa sản phẩm có mã nguồn nhonmy.com

Hướng dẫn xóa thông báo đẩy – Clear Push Notification

Video hướng dẫn thêm addon tự dịch tiếng anh – tiếng việt

STT Themes Plugin Ghi Chú
1

Goodstore

– Jawshortcode

WooCommerce (Shortcode woocomerce)

Tùy chỉnh sidebar trong category post của themes goodstore

Tùy chỉnh sidebar trong trang của themes goodstore

Tùy chỉnh theme option themes GoodStore

2

Oswad

WPBakery Visual Composer
3

Originmag

Easy Related Posts
4

Newspaper

– Related Posts Thumbnails

WPBakery Visual Composer

– tùy chỉnh theo 2 dạng: tin tức trang bán hàng

– hướng dẫn tùy chỉnh giao diện: Theme panel themes Newspaper

5

Theretailer

WPBakery Visual Composer

WooCommerce

ThereTailer – Upload logo

ThereTailer – thêm tiêu đề trên đầu

Themes ThereTailer – hướng dẫn cài đặt

6

Vacations

7

Adrenalin

– Redux Framework

WPBakery Visual Composer

– LayerSlider WP

WooCommerce

Hướng dẫn cài đặt themes Adrenalin theo demo

Ngoài ra có thể thêm các plugin để thực hiện giống trong demo như:

– CommerceGurus Toolkit

– Regenerate Thumbnails

– YITH WooCommerce Ajax Search

– YITH WooCommerce Ajax Product Filter

– WP Retina 2x

– Advanced Sidebar Menu

8

Woopress

WPBakery Visual Composer

Revolution Slider

WooCommerce

 

Hướng dẫn cài đặt demo themes woopress
 9  

Midway

 – Themes Midway – hướng dẫn cài đặt
 10  

Elastik

 – Responsive Select Menu  – Themes Elastik – hướng dẫn cài đặt
11

Renad

Themes Renad- hướng dẫn cài đặt
12

Strata

Themes Strata – hướng dẫn cài đặt