m2

2220 POSTS 1 COMMENTS

Quy trình đăng ký thủ tục cấp giây phép mạng xã...

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
  Khi bắt tay vào xây dựng một mạng xã hội , bạn sẽ cần có rất nhiều thủ tục cần thiết để việcđăng ký...

Hồ sơ cần cho việc đăng ký giấy phép mạng xã...

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
 Tư vấn xin giấy phép hoạt động website bao gồm: Tư vấn loại website nào cần xin giấy phép, thủ tục xin giấy phép...

Giấy phép mạng xã hội

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dịch vụ Xin cấp Giấy phép đăng ký trang tin điện tử.    Thông tin bạn cần cung cấp cho chúng tôi: •      Mục đích thiết lập...

Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác,...

Quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
I. Các quy định chung: 1. Hoạt động giao dịch, mua bán trên các website thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định...

Xin Giấy phép website ICP

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Cty Nhơn Mỹ  sẽ giúp bạn – thủ tục nhanh chóng nhất để trang web của bạn có giấy phép ICP, sau đây là...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG WEBSITE

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
  Đăng ký cấp phép hoạt động Website Theo quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các...

Thủ tục xin cấp giấy phép website

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Cty Nhơn Mỹ hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động Website như sau:   1/ Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép hoạt...

Thủ tục đăng ký giấy phép website/ICP

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
Cty Nhơn Mỹ tư vấn xin giấy phép hoạt động website bao gồm: Tư vấn loại website nào cần xin giấy phép, Thủ tục xin giấy phép...

Tư vấn xin giấy phép thành lập website

Dang_ky_mang_xa_hoi_truc_tuyen
  Các doanh nghiệp, tổ chức khi thành lập website thuộc các trường hợp sau phải xin giấy phép thành lập website. 1. Việc thiết lập...