Thêm hình trong wordpress

Video https://www.youtube.com/watch?v=QI_G2F9AcI0&feature=youtu.be

Chèn logo hoặc chữ vào video

Download chương trình tại đây Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qr-fhbimyH0&feature=youtu.be

Tùy chỉnh sidebar trong category post của themes goodstore [wordpress cơ...

Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc Kết quả: Tùy chỉnh sidebar trong category product của themes goodstore  cũng tương tự như category...

Thêm bản đồ vào trang web, liên hệ

Để thêm bản đồ vào trang web, đầu tiên ta truy cập vào trang web maps.google.com và làm như sau: video https://www.youtube.com/watch?v=44CehxLV3Ac&feature=youtu.be

Hướng dẫn sử dụng Widget

Widget có thể gọi là một tính năng mà bất kỳ một website WordPress nào cũng phải cần dùng, nó là một tập hợp...

YITH WooCommerce Zoom Magnifier – hướng dẫn cài đặt [plugin wordpress]

Plugin YITH WooCommerce Zoom Magnifier tích hợp với plugin woocomerce dùng để phóng to hình ảnh của sản phẩm. Sau đây mình sẽ hướng...

Lấy sản phẩm tự động với plugin wp-pipes [plugin wordpress]

Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

[hướng dẫn wordpress] Themes Midway – hướng dẫn thêm slide

Video https://www.youtube.com/watch?v=xjVZOnyCVrs&feature=youtu.be

RSS poster pro (post tin tự động) [plugin wordpress]

video https://www.youtube.com/watch?v=rAS6rzKMuoU&feature=youtu.be  

[hướng dẫn wordpress] Themes Renad- hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải và active themes Renad thành công ta tiến hành vào Renad cài đặt như sau: Sau khi làm xong tất cả mọi...

Cách Export và Import dữ liệu trong Woocommerce [plugin wordpress]

I. Export dữ liệu Muốn export được dữ liệu trong wordpress thì đầu tiên bạn phải đăng nhập admin, tiếp theo đó làm như sau: Bạn...

LayerSlider WP [plugin wordpress]

Sau khi cài đặt và active thành công thành công plugin LayerSlider WP ta tiến hành cài đặt như sau: Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=XIs3DfrHzfs&feature=youtu.be Kết quả https://www.youtube.com/watch?v=o_g1mc1aXeM&feature=youtu.be

[hướng dẫn wordpress] ThereTailer – thêm tiêu đề trên đầu

Để thêm tiêu đề như bên trên ta làm như sau: Làm xong nhớ nhấn nút save changes bên dưới. Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=FNG8n7yt-Uk&feature=youtu.be

Youtube Channel Gallery [plugin wordpress]

Để sử dụng được Plugin Youtube Channel Gallery thành công bạn cần phải: 1. Đã đăng tải youtube của bài lên bài post 2. Tải và...

Traffic Stats Widget [plugin wordpress]

Sau khi cài đặt và active  plugin Traffic Stats Widget thành công ta tiến hành cài đặt như sau  Kết quả Video hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=t3xti8EjVn4&feature=youtu.be    

[hướng dẫn wordpress] Post – hướng dẫn đăng bài

Đăng bài trong posts : Cuối cùng nhấn public Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=hY7SNcYrIGk&feature=youtu.be

Revolution slider – Hướng dẫn sử dụng [plugin wordpress]

Sau khi tải và active thành công Revolution Slider ta tiến hành cài đặt và sử dụng như  sau: Nhấn Revolution-> create new Slider và...

HD WordPress Video – Phần 17: Cài đặt ( Settings)

- Trong video này, chúng ta sẽ phải xem xét làm thế nào để cấu hình cài đặt WordPress của bạn, mà sẽ giúp...

HD WordPress Video – Phần 16: Công cụ (Tools)

- Trong video này, chúng ta sẽ đi xem một công cụ hữu ích WordPress, mà sẽ giúp bạn quản lý nhập khẩu và...