HD Wordpress Video

17
Video https://www.youtube.com/watch?v=QI_G2F9AcI0&feature=youtu.be

16
Download chương trình tại đây Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qr-fhbimyH0&feature=youtu.be

8
Bạn có thể tham khảo cách sử dụng wiget: m.nhonmy.com/huong-dan-su-dung-widget.mnc Kết quả: Tùy chỉnh sidebar trong category product của themes goodstore  cũng tương tự như category...

8
Để thêm bản đồ vào trang web, đầu tiên ta truy cập vào trang web maps.google.com và làm như sau: video https://www.youtube.com/watch?v=44CehxLV3Ac&feature=youtu.be

5
Widget có thể gọi là một tính năng mà bất kỳ một website WordPress nào cũng phải cần dùng, nó là một tập hợp...

7
Plugin YITH WooCommerce Zoom Magnifier tích hợp với plugin woocomerce dùng để phóng to hình ảnh của sản phẩm. Sau đây mình sẽ hướng...

56
Để lấy được sản phẩm tự động, bạn cần là những việc sau: 1. Active plugin woocomerce 2. Active plugin WP Pipes, WP Pipes Addon Destination...

11
Video https://www.youtube.com/watch?v=xjVZOnyCVrs&feature=youtu.be

31
video https://www.youtube.com/watch?v=rAS6rzKMuoU&feature=youtu.be  

6
Sau khi tải và active themes Renad thành công ta tiến hành vào Renad cài đặt như sau: Sau khi làm xong tất cả mọi...

75
I. Export dữ liệu Muốn export được dữ liệu trong wordpress thì đầu tiên bạn phải đăng nhập admin, tiếp theo đó làm như sau: Bạn...

40
Sau khi cài đặt và active thành công thành công plugin LayerSlider WP ta tiến hành cài đặt như sau: Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=XIs3DfrHzfs&feature=youtu.be Kết quả https://www.youtube.com/watch?v=o_g1mc1aXeM&feature=youtu.be

10
Để thêm tiêu đề như bên trên ta làm như sau: Làm xong nhớ nhấn nút save changes bên dưới. Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=FNG8n7yt-Uk&feature=youtu.be

14
Để sử dụng được Plugin Youtube Channel Gallery thành công bạn cần phải: 1. Đã đăng tải youtube của bài lên bài post 2. Tải và...

3
Sau khi cài đặt và active  plugin Traffic Stats Widget thành công ta tiến hành cài đặt như sau  Kết quả Video hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=t3xti8EjVn4&feature=youtu.be    

45
Đăng bài trong posts : Cuối cùng nhấn public Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=hY7SNcYrIGk&feature=youtu.be

216
Sau khi tải và active thành công Revolution Slider ta tiến hành cài đặt và sử dụng như  sau: Nhấn Revolution-> create new Slider và...

11
- Trong video này, chúng ta sẽ phải xem xét làm thế nào để cấu hình cài đặt WordPress của bạn, mà sẽ giúp...

4
- Trong video này, chúng ta sẽ đi xem một công cụ hữu ích WordPress, mà sẽ giúp bạn quản lý nhập khẩu và...