Làm Cách Nào Tiếp Cận Nhiều Khách Hàng?

2

Mỗi 1 người vào web của bạn là 1 khách hàng tiềm năng, vậy bạn làm sao tiêp cận khách hàng này. Tôi có cách, bạn nên call cho tôi

Giảm mỡ, trị nhăn, nám, dưỡng da, tóc (nhuộm-mọc-dưỡng)=80.000 đồng

Kính lão trên 3 độ = 300000vnđ

Comments