icms – Hướng dẫn chỉnh file robot.txt

Tệp “robots.txt” cho các công cụ tìm kiếm biết liệu chúng có thể truy cập và nhờ vậy, thu thập dữ liệu các phần...

icms.vn – Cài Đặt Sitemap, Rss, Feed Cho web Opencart

Web của bạn được xây dựng trên nền tảng open Cart và bạn muốn có chức năng Sitemap, Rss, Feed, như những trang web...

icms – Cài Đặt phần Danh Mục bên menu dọc –...

Để thực hiện cài đặt phần Danh Mục hiển thị bên menu dọc của web, Bạn thực hiện các bước sau: hình 1 hình 2 Kết quả Chúc...

icms – Thêm Nhóm sản phẩm / Sản phẩm trong OpenCart

Để thực hiện các thao tác thêm nhóm sản phẩm/ sản phẩm, bạn cần phải đăng nhập vào phần quản lý. Sau khi đăng nhập,...

icms – Thêm thông tin nhà sản xuất trên trang chủ...

Để thực hiện thêm thông tin nhà sản xuất ...bằng hình ảnh phí dưới trang web (có thể là logo, hình ảnh đại diện,...

icms-Chọn sản phẩm liên quan cho web OpenCart

Để chọn sản phẩm cùng loại (liên quan) cho một sản phẩm (hình minh họa - hình 1), bạn thực hiện các thao tác...

icms – Thiết lập hiển thị số lượng sản phẩm trên...

Sau đây là những bước giúp bạn thực hiện thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị  khi mở một nhóm Sản Phẩm trên...

icms – SEO URL nhóm sản phẩm, sản phẩm trong open...

Bạn đăng nhập với tài khoản được cấp. Sau đó thực hiện các bước như hình dưới để "Thiết lập SEO URL cho nhóm...

icms – Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu trong OpenCart

Để thực hiện việc thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn đã được cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu, Bạn hãy...

icms – Thông tin, hỗ trợ, giới thiệu bên menu dọc,...

Cài Đặt Menu Dọc: Hình ảnh hiển thị phần bên menu bên trái. Sau đây là phần cài đặt CR2 để thêm nhiều phần...

icms.vn Thêm sản phẩm tiêu biểu – OpenCart

Cài đặt hiển thị sản phẩm nổi bật (tiêu biểu): Bạn chọn : "Phần mở rộng" > xuất hiện lưới danh sách bên dưới. Bạn...

icms.vn – Thêm Slide cho web – opencart

Phần hướng dẫn thêm hình ảnh vào loạt hình Slide cho web. Bạn cần phải tạo banner trước khi cài đặt banner đó làm Slide. Chọn...

icms.vn – Thêm Banner trên/ dưới

Đây là phần hướng dẫn thêm banner cho web - opencart. Hình minh họa Để làm được như vậy, cần có sự làm việc của...

icms.vn – Thêm Thông tin dưới Banner/ Khuyến mãi – opencart

Sau Đây là phần hướng dẫn Thêm thông tin dưới banner (Slide) (có thể Là Thông tin Khuyến Mãi. Hình minh họa Các Bước Tiến Hành: 1....

icms.vn – Thêm tài khoản người dùng (Admin) – Opencart

Bạn Cần đăng nhập với Quyền Admin để thực hiện những thao tác Thêm Tài Khoản Người Dùng. Sau khi Đăng Nhập, bạn chọn Hệ...

icms.vn – Cài đặt banner chạy dọc 2 bên web, Side...

Đây là modun cho phép bạn cài đặt banner chạy 2 bên với kích thước màn hình lớn hơn 1024px. Banner tự động đổi...

icms – Cài đặt menu ngang – OpenCart

Đăng nhập vào quyền quản trị web để thực hiện cài đặt menu và chọn sản phẩm tiêu biểu trong Opencard. Cài Đặt Danh Mục...

icms.vn hướng dẫn đưa sản phẩm mới vào trang chủ bằng...

icms.vn hướng dẫn đưa sản phẩm mới vào trang chủ bằng Opencart  (video)

icms.vn hướng dẫn đưa sản phẩm tiểu biểu vào trang chủ...

bài viết này hướng dẫn từ  đầu hướng dẫn đưa sản phẩm tiểu biểu vào trang chủ bằng Opencart