Hướng dẫn Direct Admin

5
Hiện nay hầu hết các bạn sử dụng Website đều dùng CuteFTP để truyền file dữ liệu của mình lên host. Tuy nhiên giá...

9
Tệp “robots.txt” cho các công cụ tìm kiếm biết liệu chúng có thể truy cập và nhờ vậy, thu thập dữ liệu các phần...

6
.   DirectAdmin Demo   Bạn có thể thử hệ thống quản lý hosting  DirectAdmin: Ngươi dùng, Đại Lý, and Quản trị.   NGƯỜI DÙNG CUỐI login: demo_user  password:...

6
  Tạo email trên Hosting Watch movie Tạo email chuyển tiếp - Forwarder Watch movie Tạo email trả lời tự động - Autoresponder Watch movie Check mail trên web - Squirrel Mail Watch...

5
Hướng dẫn sử dụng  Driectadmin reseller tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIRECTADMIN VỚI QUYỀN RESELLER 1. Đăng nhập vào hệ thống: http://IP:2222 hoặc http://domain.com:2222 2....

8
Những khách hàng đăng ký dịch vụ Hosting Cpanel - Driectadmin tại VMMS sẽ nhận được username/password để quản trị. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIRECTADMIN VỚI...