Cách xuất email từ Getresponse

Vào trang chủ getresponse.com  ta chọn Contacts -> Search contacts

 

Sau đó trang search contacts hiện lên và ta chọn View all contacts

 

Tiếp đến ta chọn Choose all -> Actions -> Export

Và 1 form hiện lên như hình dưới:

Comments

Cách xuất email từ Getresponse

Nhóm:Báo cáo thực tập, Email marketing, Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng dẫn tổng hợp